Biyomalzemeler insan vücudundaki doku hasarlarının ve kayıplarının neden olduğu işlev kaybını düzeltmek üzere geliştirilen ve kullanılan malzemelerdir. Bu malzemelere son yıllarda doku mühendisliği ürünleri de eklenmiştir. Bu ürünlerin klasik biyomalzemelerden farkları, içlerine canlı hücrelerin ve biyolojik ajanların da eklenmesi ve vücuda yerleştirilmelerinden bir süre sonra hastanın kendi dokusuyla bütünleşerek hasarlı bölgeyi iyileştirmeleridir.

ODTÜ bu konuda eğitim ve araştırmada öncü bir kurum olarak 1980’lerin başından beri öğrenciler yetiştirmiş; dersler, tezler, konferans dizileri, çalıştaylar ve benzeri etkinliklerle akademik ortamda bilgi aktarımı yapmıştır. Yine bu doğrultuda 2010 yılında gerçekleştirilen proje başvuruları sonucunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (güncel: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) destekli “Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi” ile ODTÜ Senatosu ve YÖK onayıyla aynı adı taşıyan bir Uygulama ve Araştırma Merkezi olan BIOMATEN kurulmuştur.

BIOMATEN'in hedefleri arasında ulusal ve uluslararası bir referans ve danışma noktası olmak, devletin karar ve destek mekanizmasında yer alan kurumlara, medikal sektör çalışanlarına, üniversitelerdeki öğrenci ve araştırıcılara bilgi aktarım mekanizmaları kurmak, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesinde medikal sektörü desteklemek ve yol gösterici olmak ile medikal ürünler için karakterizasyon ve sertifikasyon aşamalarında gereken işlemleri üstlenmek bulunmaktadır. Geliştirilmekte olan ürünlerinin klinik testlerden geçerek piyasaya çıkışını hedeflemekte olan BIOMATEN, medikal malzemeler alanında ülkemizde bulunan yüksek potansiyelin doğru kanalı bulmasında önemli bir rol oynayacaktır.