BİOMATENBİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ


Türkiye ve Dünyada Biyomalzemeler

Biyomalzemeler insan vücudundaki doku hasarlarının ve kayıplarının neden olduğu işlev kaybını düzeltmek üzere kullanılan malzemelere verilen addır. Bunlara günlük hayatımızda sıklıkla rastlarız. Örneğin kontakt lensler, kalça protezleri, yapay kalp damarları, polimerik deri örtüsü, yapay kornea bunlara birer örnektir. Bu malzemelere son 10 yılda doku mühendisliği ürünleri de katılmıştır. Bunların klasik biyomalzemelerden farkları, içlerine canlı hücrelerin katılması ve vücuda yerleştirildikten belli bir süre sonra hastanın kendi dokusuyla bütünleşerek hasarlı bölgeyi iyileştirmesidir.


Türkiye’de sağlık sektörünün kullandığı malzeme ve cihazların ancak %15’i ülkemizde üretilmekte, gerisi başta Amerika, Almanya ve son yıllarda Çin olmak üzere çeşitli ülkelerden ithal edilmektedir. Türkiye’deki durumun incelendiği TOBB raporuna göre ülkemizde bu alanda yetişmiş insan gücü ve bunu sağlayacak eğitim kurumları bulunmaktadır. Ancak Üniversite-Sağlık sektörü ilişkisinin ve halkın Türk ürünlerine güveninin zayıf oluşu, devletin Türk ürünlerini özendirici önlemler almaması gibi nedenlerden dolayı bu yüksek ithalat-düşük ihracat durumu ortaya çıkmaktadır.


ODTÜ bu konuda eğitim ve araştırmada öncü bir kurum olarak 1980’lerin başından beri öğrenci yetiştirmiş, dersler, tezler, konferans dizileri, çalıştaylar ve benzeri etkinliklerle akademik ortamda bilgi aktarımı yapmıştır. Yüksek düzeyde yürütülen araştırmalardan elde edilen bilgilerin ürüne dönüştürülmesi mümkün olmakla birlikte, yasal ve mali alt yapının uygun olmayışı ve endüstriyel teknoloji ve bilgi birikimi yetersizliği nedeniyle bu sağlanamamış ve bir kaç bireysel örnek dışında bu konuda fazla sayıda ürün çıkamamıştır.