BİOMATENBİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi ve Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Ar. ve Uyg. Merkezi

Biyomalzemeler insan vücudundaki doku hasarlarının ve kayıplarının neden olduğu işlev kaybını düzeltmek üzere kullanılan malzemelere verilen addır.

Haberler & Duyurular

  • BIOMATEN Merkezi üyelerinden Doç. Dr. Ergin Tönük'ün araştırmacı olarak görev aldığı GATA ile ortak yürüyen "Multiplanar İnternal ve Eksternal Kullanılabilir Kemik Tespit İmplantı" başlıklı TÜBİTAK 1003 projesi başarıyla tamamlanmıştır.

  • Pourreza, E., Alshemary, A.Z., Yilmaz, B., Rad, R., Tezcaner, A., Evis, Z. (n.d.) Strontium and Fluorine Co-Doped Biphasic Calcium Phosphate: Characterization and In Vitro Cytocompatibility Analysis. Biomedical Physics & Engineering Express. 

  • Avci, M., Yilmaz, B., Tezcaner, A., Evis, Z. (2017). Strontium Doped Hydroxyapatite Biomimetic Coatings on Ti6Al4V Plates. Ceramics International. DOI: 10.1016/j.ceramint.2017.04.117

  • Alshemary, A.Z., Pazarceviren, A.E., Tezcaner, A., Evis, Z. (2017). Fe31/SeO2 42 Dual Doped Nano Hydroxyapatite: A Novel Material for Biomedical Applications. Journal of Biomedical Materials Research Part B Applied Biomaterials. DOI: 10.1002/jbm.b.33838.

  • Keskin, D., Tezcaner, A. (2017). Micelles As Delivery System for Cancer Treatment. Curr Pharm Des (Current Pharmaceutical Design). DOI: 10.2174/1381612823666170526102757