BİOMATENBİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ


Kuruluş

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 2010 yılı proje başvuruları sonucunda DPT destekli “Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi” ve ODTÜ Senatosu ve YÖK onayıyla aynı adı taşıyan bir Araştırma ve Uygulama Merkezi de kurulmuştur. Kısaca ‘BIOMATEN’ olarak isimlendirilen Merkezler birbirini tamamlayıcı işlevleri üstlenmek üzere planlanmışlardır. Araştırma ve Uygulama Merkezi paydaşları olarak ODTÜ bölümlerinden Biyolojik Bilimler, Kimya, Makina, Metalürji ve Malzeme, Mühendislik Bilimleri ve Biyoteknoloji Bölümlerinden öğretim üyeleri ve buna danışmanlık veren GATA, OSTİM Medikal Kümelenme, Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası vardır. DPT destekli Mükemmeliyet Merkezi daha geniş bir araştırıcı tabanına sahip olup ODTÜ’lü üyelere ek olarak Hacettepe, Yeditepe, Kocaeli, İTÜ, Çukurova ve Acıbadem Üniversitelerinden araştırıcıları da bünyesinde barındırmaktadır. Uluslararası tanınırlığa sahip üniversitelerden Harvard, MIT, Drexel ve Tufts (ABD), Johannes Gutenberg (Almanya), Montpellier (Fransa) ve Londra Üniversitesinden (İngiltere) öğretim üyeleri de çabalarmıza danışman olarak destek verme  rolünü üstlenmişlerdir. Ayrıca, 2008 yılında kurulmuş olan Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği de ODTÜ’de kurulan Merkezlere destek veren sivil toplum örgütleri arasında yer almaktadır.