BİOMATENBİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ


Cihazlar ve Testler

07.08.2017

 

BIOMATEN'de Hizmet Alımı Olarak Kullanıma Uygun Cihazlar ve Yapılabilen Testler

 Analiz Basvuru Formu

(Ücret için biomaten@metu.edu.tr ile temas kurulması gerekmektedir)

(Mikrobiyolojik örnekler kabul edilmemektedir.)

 

 

BIOMATEN Laboratuvarlarında Bulunan Cihazlar

Görüntüleme/Mikroskoplar

Konfokal (Upright) ve Geniş-alan (Inverted) Floresans Mikroskoplar,  Stereo Mikroskop

MikroCT

SEM

AFM

Spektrometreler

UV Vis Spektrofotometre

ELISA Okuyucu  (Plate Reader)

ATR-FTIR

Floresans Plaka Okuyucu (Fluorescence Plate Reader)

Akış Sitometresi (Flow Cytometer) 

Yüzey Modifikasyon ve Analizi

Temas Açısı Ölçüm Cihazı

Plazma Yüzey Modifikasyon Sistemi

Proses Cihazları

Kriyomikrotom, Mikrotom

Liyofilizatör (Freeze dryer) 

Sprey Kurutucu

Karakterizasyon

Partikül Boyut Analiz Cihazı

Mekanik Test Cihazı

İzotermal Kalorimetre Sistemi 

Hücre Kültürü

Hücre Sayım Cihazı

 

 

BİYOUYUMLULUK TESTLERİ (ISO 10993) 

ISO 10993-5:2009

Tests for in vitro cytotoxicity

ISO 10993-13:1998

Identification and quantification of degradation

products from polymeric medical devices

 

 

BIOMATEN Bünyesinde Yapılabilecek Mekanik Testler

  • Çekme-Gerilme (Tensile Testing)

 

  • Sıkıştırma (Compressive Testing

 

  • Makaslama (Shear Testing)

 

Bu 3 tip test de BIOMATEN bünyesinde yapılabilir ve verilerden aşağıdaki sonuçlar elde edilebilir:

 

 

·        Gerilme gücü (Ultimate Tensile Strength)

 

·        Sıkıştırma gücü (Compressive Stress)

 

·        Gerilme modülü (Young's Modulus)

 

·        Sıkıştırma modülü, (Compressive Modulus)

 

·        En yüksek gerilme (Elongation at Break)