BİOMATENBİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ


Cihazlar ve Testler

20.11.2017

 

BIOMATEN'de Hizmet Alımı Olarak Kullanıma Uygun Cihazlar ve Yapılabilen Testler

Analiz Basvuru Formu


(Ücret ve proforma için biomaten@metu.edu.tr ile e-posta yoluyla Analiz Başvuru

Formu doldurularak temas kurulması gerekmektedir)

(Mikrobiyolojik örnekler kabul edilmemektedir.)


BIOMATEN Laboratuvarlarında Bulunan Cihazlar

Görüntüleme/Mikroskoplar Hizmet Bedeli
Konfokal (Upright) ve Geniş-alan (Inverted)  50 TL/örnek (1 saatten fazla analizlerde + 80 TL kullanıcı ücreti)    
Floresans Mikroskoplar

 50 TL/örnek (1 saatten fazla analizlerde + 80 TL kullanıcı ücreti)

Stereo Mikroskop  50 TL/örnek (1 saatten fazla analizlerde + 80 TL kullanıcı ücreti)
MicroCT  250-350 TL/örnek (detaylı bilgi için bağlantıya tıklayınız)
Spektrometreler 
UV-Vis Spektrofotometre  50 TL/küvet
Multiplate Okuyucu Spektrofotometre  80 TL/96 well plate (örnek hazırlama: 40 TL)
Florimetre  100 TL/Black bottom plate (örnek hazırlama: 40 TL)
ATR - FTIR  75 TL
Akış Sitometresi (Flow Cytometer)  100 TL/örnek (1-2 saat arası analizlerde + 80 TL kullanıcı ücreti)
Yüzey Modifikasyon ve Analizi
Temas Açısı Ölçüm Cihazı  40 TL/ölçüm
Plazma Yüzey Modifikasyon Sistemi  100 TL
Proses Cihazları
Kriyomikrotom, Mikrotom  25 TL/örnek
Liyofilizatör (Freeze Dryer)  30 TL/örnek
Sprey Kurutucu  30 TL/örnek
Karakterizasyon
Partikül Boyutu Analiz Cihazı  120 TL/örnek
İzotermal Kalorimetre Sistemi  120 TL/örnek
Hücre Kültürü
Hücre Sayım Cihazı  100 TL/örnek

Biyouyumluluk Testleri (ISO 10993)
Tests for in vitro cytotoxicity (ISO 10993-5:2009)  1500 TL 
Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO 10993-13:1998)  Analiz ücreti projeye göre belirlenecektir.

BIOMATEN Bünyesinde Yapılabilecek Mekanik Testler
Çekme-Gerilme (Tensile Testing)  Analiz ücreti projeye göre belirlenecektir.
Sıkıştırma (Compressive Testing)  Analiz ücreti projeye göre belirlenecektir.
Makaslama (Shear Testing)  Analiz ücreti projeye göre belirlenecektir.

Bu 3 tip test de BIOMATEN bünyesinde yapılabilir ve verilerden aşağıdaki sonuçlar elde edilebilir:

 

Gerilme gücü (Ultimate Tensile Strength)

Sıkıştırma gücü (Compressive Stress)

Gerilme modülü (Young's Modulus)

Sıkıştırma modülü, (Compressive Modulus)

En yüksek uzama (Elongation at Break)  • Ücretlere KDV dahil değildir (%18).
  • Bir günde en fazla 3 saat analiz yapılmaktadır.